Aktualni natječaji

Natječaj za primitak u radni odnos

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC, Alfreda Krupe 2 RASPISUJE NATJEČAJ za primitak u radni odnos: 1. Magistra logopedije na određeno ( zamjena za rodiljni dopust), puno radno vrijeme - jedan izvršitelja m/ž Uvjeti: - VSS – završen...

Natječaj za primitak u radni odnos

POLIKLINIKA   ZA  REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG  KARLOVAC,  Alfreda Krupe 2 RASPISUJE  NATJEČAJ za primitak u radni odnos: Magistra logopedije na određeno, puno radno vrijeme - jedan izvršitelj  m/ž Uvjeti: VSS – završen smjer  logopedije poznavanje rada na...

Natječaj za prijam u radni odnos Magistra logopedije na određeno, puno radno vrijeme –   dva  izvršitelja  m/ž

Karlovac, 20. prosinac 2023 god.                                                                                            POLIKLINIKA   ZA  REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG  KARLOVAC,  Alfreda Krupe 2 RASPISUJE  NATJEČAJ za primitak u radni odnos: Magistra...

Natječaj za prijem u radni odnos magistra psihologije na određeno, zamjena za bolovanje, puno radno vrijeme – jedan izvršitelj  m/ž

Karlovac, 09..kolovoz 2023 god.                                                                                                                    POLIKLINIKA   ZA  REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG  KARLOVAC,  Alfreda Krupe 2 RASPISUJE  NATJEČAJ za primitak u...

Natječaj za prijam u radni odnos

POLIKLINIKA   ZA  REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG  KARLOVAC,  Alfreda Krupe 2 RASPISUJE  NATJEČAJ za primitak u radni odnos: Magistra logopedije na određeno, puno radno vrijeme -   dva  izvršitelja  m/ž Uvjeti: VSS – završen Edukacijsko-rehabilitacijski...

Skip to content