Upravno vijeće

Upravno vijeće upravlja Poliklinikom.

Upravno vijeće ima 5 članova i čine ga predstavnici:

  • Osnivača (predsjednik i 2 člana)
  • Radnika Poliklinike (2 člana)

Članove Upravnog vijeća iz stavka 2. alineja 1. ovog članka imenuje osnivač na prijedlog pročelnika upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za zdravstvo. Jednog člana Upravnog vijeća iz stavka 2. alineje 2. ovoga članka imenuje Radničko vijeće Poliklinike iz redova radnika Poliklinike, a jednog člana Stručno vijeće Poliklinike iz redova radnika Poliklinike sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim studijem. Članovi Upravnog vijeća moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, osim člana Upravnog vijeća kojeg imenuje Radničko vijeće Poliklinike. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Visinu naknade za rad članova Upravnog vijeća utvrđuje ministar nadležan za zdravstvo, a isplaćuje se iz sredstava zdravstvene ustanove.

Članovi Upravnog vijeća
1. Bernardo Pahor, dipl. pol. – predsjednik, predstavnik osnivača

2. Igor Šoštarić, struč.spec.oec. – član, predstavnik osnivača

3. Ivana Jakin, mag.iur. – član, predstavnik osnivača

4. Vedrana Masten mag. logoped – član, predstavnik radnika ispred Skupa radnika

5. Biserka Matasić, mag. kineziologije – član, predstavnik radnika ispred Stručnog vijeća

Nazočnost na sjednicama

Zahtjev za nazočnost sjednici Upravnog vijeća građani podnose najmanje dva dana prije održavanje sjednice, u pravilu pisanim podneskom na adresu: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48 ili mailom: inf0@poliklinikasuvagka.hr uz predočenje osnovnih identifikacijskih podataka (ime i prezime; godina rođenja; ime roditelja; datum rođenja; broj i mjesto izdanja osobne iskaznice). Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća može se istodobno osigurati za dvije osobe, pri čemu se vodi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

2023. © Poliklinika Suvag Karlovac  /  Pravila privatnosti  /  Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Skip to content