Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16) Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju). 

Skip to content