Opći akti i odluke

Opći akti

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Procedure

Procedura stvaranja ugovornih obveza – izmjena i dopuna

Procedura zaprimanja E-računa, njihove provjere o pravovremenog plaćanja

Procedura za potpunu i pravovremenu naknadu prihoda

Proces ugovaranja i praćenja izvršenja ugovornih obveza prema HZZO-u

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninom

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura blagajničkog poslovanja

Skip to content