Prošli tjedan, 30 djece iz SUVAG Poliklinike (move agent 2014. i 2015.godine) sudjelovalo je u tjednu kretanja, pokazujući način na koji oni mogu rehabilitirati svoja osjetila i motoriku kroz igru.

Uz igru i smijeh, tu je vrlo važna priča koja je pokretač. Ta djeca s razvojnim poremećajima, koji uključuju oštećenje sluha i/ili govora (autizam je samo jedan od njih) u Poliklinici SUVAG prolaze rehabilitacijske programe.

Poliklinika je ustanova za rehabilitaciju slušanja i govora djece i odraslih. Nažalost, kada završe sa rehabilitacijskom programom,gdje se intenzivno radi s kineziologom,oni imaju ograničene mogućnosti za uključivanje u organizirane tjelesne aktivnosti u svojoj zajednici.

Sudjelovanjem u tjednu kretanja, Poliklinika SUVAG je poslala poruku kako je pružanje mogućnosti za kretanjem osnovna potreba djece sa teškoćama u razvoju na njihovom putu u cijelo životnoj rehabilitaciji.

Skip to content