Neurofeedback terapija po Othmeru

Neurofeedback je računalno potpomognuta metoda treninga u kojoj se određeni parametri moždane aktivnosti, koji se inače ne mogu percipirati, učine vidljivima klijentu/ pacijentu.
Kontaktirajte nas

Neurofeedback je računalno potpomognuta metoda treninga u kojoj se određeni parametri moždane aktivnosti, koji se inače ne mogu percipirati, učine vidljivima klijentu/ pacijentu.

Preko monitora, zvučnika  te taktilno, na perceptivno prepoznatljiv način mozgu se pokazuje njegova vlastita aktivnost u sadašnjem trenutku.  Na taj način mozak se uči boljoj kontroli, odnosno samoregulaciji.

Terapijama se smanjuje razni neželjeni obrasci ponašanja, poteškoće te  poremećaji i oboljenja uzrokovani  upravo dereguliranom moždanom aktivnošću.

U našoj Ustanovi NFB terapija koristi se kao učinkovita suport terapija ostalim multidisciplinarnim terapijama  i provodi se kod različitih vrsta teškoća:

  • kod poremećaja pažnje i koncentracije te psihomotornog nemira (ADHD/ADD)
  • kod odraslih osoba sa teškoćama komunikacije/govora/koncentracije nakon CVI-a
  • kod djece sa teškoćama čitanja i pisanja /disleksijom
  • kod djece sa jezično- govornim teškoćama
  • za smanjivanje poteškoća u ponašanju, impulzivnosti, emocionalne rekativnosti, agresivnosti
  • kod djece sa poremećajima iz autističnog spektra te djece sa poremećajima senzorne integracije

 

Skip to content