Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

Alfreda Krupe 2, 47000 Karlovac, tel:047/ 613 455

oib: 42168832714

IBAN: HR 33 2340009 1110026895

 

U Karlovcu, 11.01.2024.

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA  ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

(objava na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  i Narodnim novinama (NN 153/23)

dana 20.12.2023.

Poliklinika Suvag Karlovac obaviještava kandidate koji su dostavili ponude na natječaj

za poslove :

– magistra logopedije, dva (2) izvršitelja (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme

– magistra psihologije, jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme

– rehabilitator za rad u grupi djece s motoričkim i govorno jezičnim teškoćama II,

jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme

 

da je  nakon provedenog natječaja izabran:

JURAJ BRAJNOVIĆ,mag.kineziologije                              

Svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom

interesu za radom u Polikilinici SUVAG Karlovac.

Skip to content