Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac

  Alfreda Krupe 2, 47000 Karlovac, tel:047/ 613 455

                oib: 42168832714

               IBAN: HR 33 2340009 1110026895

U Karlovcu, 07.02.2024.

                           OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA

                                             ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

   (objava na web stranici ustanove, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  i Narodnim novinama NN 153/23 dana 20.12.2023)

Poliklinika Suvag Karlovac obaviještava kandidate koji su dostavili ponude na natječaj

za poslove :

– magistra logopedije, dva (2) izvršitelja (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme

– magistra psihologije, jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme

 da je  nakon provedenog natječaja izabrana:

                                  NIKA BEŠENIĆ, mag.logopedije

Svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom

interesu za radom u Polikilinici SUVAG Karlovac.

                                                                                     Poliklinika Suvag Karlovac

Skip to content