OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS (objava na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  i Narodnim novinama (NN 104/20) dana 23.09.2020)

Poliklinika Suvag Karlovac obaviještava kandidate koji su dostavili ponude na natječaj

za poslove :

– fizioterapeut-terapeut senzorne integracije, jedan (1) izvršitelj (m/ž) na neodređeno, puno radno vrijeme

– rehabilitator za rad u grupi djece s motoričkim i govorno jezičnim teškoćama II, jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno , puno radno vrijeme

– medicinska sestra/tehničar, jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno , nepuno radno vrijeme

  • da su nakon provedenog natječaja izabrane:

DOMJANA NERALIĆ,bacc.fizioterapije

LORENA OREŠKOVIĆ, mag.kineziologije

MONIKA MIKŠIĆ PRAHOVIĆ, medicinska sestra

Svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Polikilinici SUVAG Karlovac.

Skip to content