OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS (objava na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  i Narodnim novinama (NN 99/21)  dana 10.09.2021)

Poliklinika Suvag Karlovac obaviještava kandidate koji su dostavili ponude na natječaj

za poslove :

– magistra logopedije, jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme

– rehabilitator za rad u grupi djece s motoričkim i govorno jezičnim teškoćama II, jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno , puno radno vrijeme

  • da su nakon provedenog natječaja izabrane:

VITA FRKONJA, mag.logopedije

ANA IVANIĆ, mag.logopedije

Svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Polikilinici SUVAG Karlovac.

Skip to content