OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA  ZA PRIJEM U RADNI ODNOS (objava na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  i Narodnim novinama (NN 9/22) dana 21.01.2022)

Poliklinika Suvag Karlovac obaviještava kandidate koji su dostavili ponude na natječaj za poslove :

– magistra logopedije, jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme

– rehabilitator za rad u grupi djece s motoričkim i govorno jezičnim teškoćama II, jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno , puno radno vrijeme

– rehabilitator za rad u grupi djece s motoričkim i govorno jezičnim teškoćama II, jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno-zamjena, puno radno vrijeme

 da su  nakon provedenog natječaja izabrane:

TEA POŽEGA, mag.logopedije

LORENA OREŠKOVIĆ, mag.cin.

Svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Polikilinici SUVAG Karlovac.

Skip to content