OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS  (objava na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje  i Narodnim novinama (NN 57/22) dana 20.05.2022 )

Poliklinika Suvag Karlovac obaviještava kandidate koji su dostavili ponude na natječaj

za poslove :

1.magistra logopedije, dva (2) izvršitelja (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme da su  nakon provedenog natječaja izabrane TEA POŽEGA mag.logopedije i MARTINA RISTOVSKI mag.logopedije

  1. magistra logopedije,jedan (1) izvršitelj (m/ž) na neodređeno, puno radno vrijeme da je nakon provedenog natječaja izabrana VITA FRKONJA, mag.logopedije
  2. rehabilitator za rad u grupi djece s motoričkim i govorno jezičnim teškoćama II, jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno , puno radno vrijeme da je nakon provedenog natječaja izabran

JURAJ  BRAJNOVIĆ,prof. kineziologije

Svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u Poliklinici SUVAG Karlovac.

Skip to content