Rad u grupi djece s jezično govornim i motoričkim teškoćama

Kontaktirajte nas

Skupini djece s jezično govornim i motoričkim teškoćama primarni je cilj poticanje socijalizacije kroz različite motoričke i ritmičke igre, senzomotoričke poligone te kreativne grupne aktivnosti kao što su dramatizacija, pjevanje ritmičkih pjesmica i korištenje likovnih tehnika.

Kroz navedene aktivnosti , osim socijalizacije, dodatno se potiče psihmotoroni razvoj djece u područjima brige o sebi, razvoj spoznaje i motorike, razvoj komunikacije, govora i jezika i senzomotoričkih vještina.

Skip to content