Rehabilitacija slušanja i/ili govora

Kod osoba s oštećenim sluhom
Kontaktirajte nas

Uredan sluh jedan je od najvažnijih preduvjeta za uredan razvoj govora.obzirom da se govor uči primarno slušanjem. Značajno i trajno oštećenje sluha u djece koje nastaje prije razvoja govora ima izražene posljedice na razvoj govora i usvajanje jezika.

U Ustanovi se provodi:

  • verbotonalna funkcionalna dijagnostika (ispituje se funkcija slušanja i određuje tip rehabilitacije)
  • ambulantna rehabilitacija slušanja i govora (širenje optimalnog slušnog polja, širenje dinamike slušanja, smanjivanje selektivnog slušanja, popravljanje podnošenja odjeka u prostoru)
  • funkcionalna terapija šuma
  • funkcionalna rehabilitacija slušanja sa slušnim pomagalom
  • rehabilitacija slušanja nakon ugradnje kohlearnog implanta
  • prilagodba procesora kohlearnog implanta

Skip to content