Senzorna integracija

Senzorna disfunkcija kao neurološki poremećaj može se javiti kao samostalna teškoća ili može biti obilježje nekog stanja.
Kontaktirajte nas

U program terapije senzorne integracije uključuju se djeca sa disfunkcijom i teškoćama senzorne integracije, samoregulacije, poremećaja mišićnog tonusa, teškoćama u motoričkom razvoju, poremaćaju motoričkog planiranja, slabe organizacije ponašanja, poremećaja percepcije, poremećaja uzbuđenosti, poremećaja budnosti i otežanog igranja.

  • Testiranje i procjena djece s disfunkcijom senzorne integracije
  • Terapija senzorne integracije

Senzorna disfunkcija kao neurološki poremećaj može se javiti kao samostalna teškoća ili može biti obilježje nekog stanja.

Terapijom disfunkcije senzorne integracije djelujemo na poboljšanje funkcionalne sposobnosti i prilagođeno ponašanje na senzomotorički podražaj te djetetu omogućujemo primjerene reakcije na zahtjeve okoline.

Osnovni ciljevi

  • poboljšanje motoričkih sposobnosti
  • povećanje trajanja reakcije prilagodbe na senzomotorički podražaj
  • razvijanje reakcije prilagodbe
  • povećanje samopovjerenja i samopoštovanja
  • kroz senzomotoričku prilagodbu poboljšati kognitivne, socioemocionalne i govorne sposobnosti

Osnovni zadaci

  • kroz igru koristeći motoivaciju djeteta i aktivnostima u prostoru koje uključuju cijelo tijelo i omogućavaju određena taktilna, proprioceptivna, vestibularna isukustva
  • stvaranje konkretnih situacija koje izazivaju adaptivno ponašanje
Skip to content