Terapija poremećaja čitanja, pisanja i računanja

Kontaktirajte nas

Elementi i poteškoće koje će kasnije rezultirati poteškoćama čitanja, pisanja i računanja mogu se uočiti već u predškolskoj i ranoj školskoj dobi. Stoga je terapiju dobro započeti što ranije.

 

DISLEKSIJA

Disleksija je specifična teškoća u čitanju a karakterizira je smanjena razina čitanja kao što je točnost, razumijevanje i brzina u čitanju.

Specifične teškoće u čitanju su:

   • teškoće u povezivanju slova i glasa
   • teškoće u povezivanju glasova i slogova u riječ
   • premještanje ili umetanje glasova
   • zamjena grafički sličnih slova
   • zamjena fonetski sličnih slova
   • zamjena slogova
   • dodavanje slova i slogova
   • ponavljanje dijelova riječi
   • teškoće u praćenju slovnog ili brojčanog niza
   • teškoće u slijedu smjera čitanja
   • vraćanje na početni red
   • izostavljanje riječi
   • čitanje jedne riječi na nekoliko pogrešnih načina

DISGRAFIJA

Disgrafija predstavlja poteškoće u pisanju a nisu povezane s nepoznavanjem pravopisa te su trajno prisutne bez obzira na inteligenciju, uredna osjetila vida i sluha, uredan tijek jezično govornog razvoja i pohađanje škole.

Greške u pisanju mogu se primjetiti na razini slova i sloga, na razini riječi i rečenice.često dolazi do izostavljanja, premještanja ili dodavanja slova u riječi, a u pisanju teško određuju granice između riječi. Često se upotrebljavaji dijakritički znakovi (točka, zarez…).

 

Diskalkulija

Diskalkulija označava teškoće u učenju matematike i rješavanju matematičkih zadataka. Najčešće su pogreške:

   • neispravna upotreba brojeva
   • teško prebacivanje sa zbrajanja na oduzimanje, s množenja na dijeljenje…
   • zrcalne pogreške (okretanje redoslijeda brojeva)
   • sporost pri rješavanju zadataka
   • ne potpisivanje brojeva jedan ispod drugog
   • izostavljanje nekod od koraka pri rješavanju
   • slabo pamćenje i prepoznavanje brojeva u nizu
Skip to content