Terapija poremećaja ritma i tempa govora

Kontaktirajte nas

Mucanje je poremećaj tečnosti govora koji obuhvaća govorne, socioemocionalne i tjelesne simptome.

Poremećaji ritma i govora su mucanje i brzopletost.

Mucanje

Poremećaj tečnosti, tempa i ritma govora koji se ispoljava u nevoljnim grčevima mišića govornih organa (usana, jezika, mekog nepca, glasnica, dijafragme), a ponekad ga (kod jakog mucanja) prate grčevi mimičkih mišića lica i nevoljni pokreti tijela (ruku, ramena, cijelog trupa).

Očituje se teškoćama pri govorenju oklijevanjem ili nemogućnošću izgovora riječi. Normalni tok govora prekinut je ponavljanjima, produljivanjima ili umetanjima govornih zvukova/glasova, slogova, riječi ili fraza, “blokadama” tj. stankama, zastojima u govoru i prekidima disanja, glasnim ili bezglasnim zastajanjima na početku ili unutar riječi, napetošću i grčevima tijekom govora, ubacivanjem pomoćnih glasova u govoru npr. “a”, “ah”, “h”, “hm”, “uh” i sl. koji imaju funkciju pomoći osobi da prevlada teškoću.

Uslijed velike potrebe da se teškoća prebrodi, osoba učlaže dodatni napor pokreta dijelova lica. Grčevi izazivaju nevoljan prekid tečnosti govornog procesa – višekratno ponavljanje ili napeto izgovaranje slogova i glasova, prisilne stanke između i usred riječi, iznenadni prekid govora i različite kombinacije tih simptoma. Mucanje također često prate ubrzan puls, crvenilo, znojenje, širenje zjenica, povećana napetost mišića usana, jezika ili lica.

Mucanje se najčešće javlja između 2. i 5. godine života (od toga najveći broj u razdoblju 2.-3. godine). To je posebno osjetljiv period razvoja govora kada su za dječji govor karakteristična takozvana ‘fiziološka zapinjanja’. Ta je pojava karakteristična za 80% djece. Zapinjanja i ponavljanja uzrokovana su time što intenzivni razvoj mišljenja u to doba nadilazi razvoj djetetovih govornih mogućnosti. Dijete mnogo toga razumije i želi reći, a još više saznati pa postavlja bezbroj raznih pitanja. Sva njegova aktivnost se prati emotivnim uzbuđenjem.

Zbog svega toga govor velikog broja djece od 2. do 5. godine obiluje različitim ponavljanjima, premještanjima riječi u rečenici, zapinjanjima, netočnostima u izgovoru i oblikovanju misli u rečenici. To se naziva razvojno mucanje. Treba paziti da se ta fiziološka zapinjanja na “pogodnom tlu” ne ukorijene i prerastu u patološka zapinjanja odnosno pravo mucanje!

 

Brzopletost

Brzopletost je poremećaj tečnosti govora. Očituje se ponavljanjima slogova ili cijelih riječi uz neujednačenu govornu brzinu s mnogo pauza i ubrzanja. Govor je konfuzan, jezično neorganiziran

Brzopleto dijete je obično neuredno, simpatično, nemirno, vedro, otvoreno dijete. Vrlo teško prihvaća norme okoline. U školi su to djeca koja brbljaju, dižu se iz klupe, ne slušaju što im se govori. Zaboravljaju zadaće, knjige i sl. Budući da se jezik i govor uči slušanjem, djeca brzopletaši imaju i jezično-govornih teškoća.

Djeca nisu svjesna svojeg poremećaja, a zbog njihovog  vedrog i otvorenog karaktera i roditelji u rijetkim slučajevima prepoznaju da se radi o nekom poremećaju, te djeca brzopletaši uglavnom dolaze kod logopeda zbog nekih trugih teškoća (pr. nepravilan izgovor pojedinog glasa). Ovo je vrlo kompleksan poremećaj i rad s djecom brzopletašima vrlo je dugotrajan.

Najizraženija obilježja govora brzopletog djeteta su:

 • ubrzan tempo govora
 • česte artikulacijske pogreške u govoru, nepravilan izgovor glasova
 • siromašan rječnik
 • kratke isprekidane rečenice, jednostavnije gramatičke strukture
 • gramatičke pogreške u duljim rečenicama
 • prekidi u govoru (respiracijske pauze) kao da ne zna što će unaprijed reći
 • zastoji i zamuckivanja u govoru, ali s češćim ponavljanjima slogova i riječi nego izoliranih glasova
 • govor potpomognut gestama i poštapalicama, pokaznim zamjenicama (ovaj… ah, ovaj
 • nugodan glas koji zvuči promuklo
 • kratka i lako otklonjiva pažnja, loša koncentracija
 • nije svjesno svog govornog poremećaja
 • prirodno se ponaša slijedeći svoje potrebe i misli, teško ili uopće ne prihvaća norme okoline
 • obično neuredno i nemirno, ali simpatično i izrazito komunikativno dijete
Skip to content