Poziv za dostavu ponude – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Karlovac na lokaciji: Alfreda Krupe 2, Karlovac

Naručitelj: POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG Karlovac ALFREDA KRUPE 2 47000 KARLOVAC Oib:42168832714 URBROJ: 2133-32-357-19 Karlovac,18.04.2019. Predmet: Poziv za dostavu ponude – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Poliklinike...
Skip to content